160.000đ/ 1 lồng

Lồng 120cm*60cm*30cm

Lồng THỎ kích thước 120cm*60cm*30cm -Lồng có chiều…
20170426_090231

Lồng 100cm*70cm*30cm

Lồng THỎ kích thước 100cm*70cm*30cm -Lồng có chiều…
20170426_090243

Lồng 100cm*60cm*30cm

Lồng THỎ kích thước 100cm*60cm*30cm -Lồng có chiều…
170.000đ/ 1 lồng

Lồng 120cm*60cm*35cm

Lồng THỎ kích thước 120cm*60cm*35cm -Máng cỏ…
170.000đ/ 1 lồng

Lồng 120cm*60cm*40cm

Lồng THỎ kích thước 120cm*60cm*40cm -Máng cỏ…