200.000đ/ 1 lồng

Lồng thỏ 120*60*35cm ( Nan sắt nhỏ)

Lồng THỎ kích thước 120cm*60cm*35cm ( nan sắt…
170.000đ/1 lồng

Lồng 120cm*60cm*30cm

Lồng THỎ kích thước 120cm*60cm*30cm -Lồng có chiều…
20170426_090231

Lồng 100cm*70cm*30cm

Lồng THỎ kích thước 100cm*70cm*30cm -Lồng có…
20170426_090243

Lồng 100cm*60cm*30cm

Lồng THỎ kích thước 100cm*60cm*30cm -Lồng có…
200.000đ/ 1 lồng

Lồng 120cm*60cm*35cm

Lồng THỎ kích thước 120cm*60cm*35cm (Nan sắt to) -Máng…
200.000đ/ 1 lồng

Lồng 120cm*60cm*40cm

Lồng THỎ kích thước 120cm*60cm*40cm -Máng cỏ…