Lồng chim bồ câu ( Không chân nan mau)

-Kích thước( dài*rộng*cao): 100*50*40 cm -Không có…

Lồng chim bồ câu ( Cửa thưa,nóc thưa)

-Kích thước( dài*rộng*cao): 100*50*47 cm -Chân…

Lồng chim bồ câu (Nan sắt to)

Lồng chim bồ câu ( Nan sắt To) -Kích thước( dài*rộng*cao):…

Lồng chim bồ câu nặng 3kg- 3,2kg( nan sắt nhỏ)

Lồng chim bồ câu ( Nan sắt nhỏ) -Kích thước(…