LỒNG NUÔI THỎ SINH SẢN, chuồng nuôi thỏ đẻ là mẫu lồng phổ biến nhất
LỒNG NUÔI THỎ SINH SẢN thường được thiết kế theo 3 kích thước sau:
-Kích thước 1: 120 x 60 x 40 cm ,máng cỏ chữ Y chia làm 2 ô ( dùng cho trại nuôi thỏ 1 tầng )
-Kích thước 2: 120 x 60 x 35 cm ,máng cỏ chữ Y ( dùng cho trại nuôi thỏ 1 tầng )
-Kích thước 3: 120 x 60 x 30 cm,không có máng cỏ ( dùng cho trại nuôi thỏ 2 tầng )
LỒNG NUÔI THỎ SINH SẢN cần đảm bảo những yếu tố sau:
– Đáy cần làm bằng thép 2.7ly trở lên để chịu lực tốt
– Các nan đáy có khoảng cách đều nhau từ 0.8cm đến 1 cm ( để không lọt được thỏ sơ sinh)
– Các nan vách và nóc nên làm bằng thép 1.8 ly trở lên
– Các nan vách và nóc có khoảng cách đều nhau từ 1.8 cm đến 2cm (để có thể chống được chuột)
ví dụ : Mẫu lồng đang được BÀ CON đặt Xưởng sản xuất lồng công nghiệp HOÀNG GIÁP làm nhiều nhất có kích thước và trọng lượng như sau:
KÍCH THƯỚC LỒNG : 120 x 60 x 35 cm (máng cỏ chữ Y)
KÍCH THƯỚC SẮT:
– Sắt làm đáy là 2.7 ly ( khoảng cách giữa các nan đáy là 1 cm)
– sắt làm vách và nóc là 2 ly ( khoảng cách giữa các nan là 2 cm)
TRỌNG LƯỢNG:
Trọng lượng của 1 chiếc lồng như trên là 7.6 kg.
Để biết thêm chi tiết BÀ CON hãy gọi: 0971685522 để được tư vấn tốt hơn.